De LE18 dreef naar de finish,zij moesten nog een rak,toooet,en toen kwam er wind