Met de bergen van Jordanie opachtergrond,daar waren we in'97