De spoor brug over de zijlroede,wij noemden het deSolkemabrug