Lange Brug toen op de hoogte waar nu de kapper D vDijk  zit aan Lange streek