Dat de dag overwinnig voor ons zou worden was op dit moment nog niet bekent