LE47 viel de vorige dag uit met panne maar had toch twee derde plaatsen